รถเข็นโจ๊กต้มเลือดหมู


ราคา
44,564.-
โปรโมชั่นพิเศษ ปี 2564

ฟรี!!! ค่าธรรมเนียมแรกเข้า 30,000 บาท
รถเข็นมูลค่า 37,800 บาท ให้ยืมฟรี !!! ตลอดอายุสัญญา
ลูกค้าจ่ายเงินสด ลดค่าอุปกรณ์ทันที 20 %

ข้อกำหนดและเงื่อนไขอื่นๆ

ค่าธรรมเนียมแรกเข้าเพียง 4,000 บาท (ปกติ 50,000 บาท)
อุปกรณ์สำหรับเริ่มต้นธุรกิจ 49 รายการ ราคา 44,564 บาท
วัตถุดิบสำหรับเริ่มต้นธุรกิจ 24 รายการ ราคา 4,000 บาท
ลูกค้าต้องใช้สินค้ามาตรฐานตามที่กำหนดเท่านั้น
ลูกค้าต้องเข้ารับการอบรมมาตรฐานแฟรนไชส์เป็นเวลา 3 วัน 2 คืน

แชร์ในสื่อโซเชียล

โจ๊ก banner web

รถเข็นโจ๊กต้มเลือดหมู

สนใจเป็นเจ้าของธุรกิจแฟรนไชส์