2535 เริ่มต้นขายบะหมี่
คุณพันธ์รบ กำลา จากลูกชาวนาจังหวัดร้อยเอ็ด ทำงานมาหลากหลาย

การขายบะหมี่ทำให้มีฐานะทางการเงินที่ดีขึ้นในสองปีแรก

2537 ก่อตั้ง
เปลี่ยนชื่อเป็น ชายสี่บะหมี่เกี๊ยว

มองเห็นโอกาสทางการตลาดในรูปแบบระบบแฟรนไชส์พัฒนาสูตรเส้นบะหมี่ น้ำซุป ของตนเอง และสร้างระบบการกระจายสินค้าให้สามารถครอบคลุมพื้นที่ทั่วประเทศ เพื่อให้เข้าถึงลูกค้าแฟรนไชส์ทั่วประเทศ

2541 200 สาขา
มีสาขา รถเข็นชายสี่บะหมี่เกี๊ยว 200 สาขา
ชายสี่ รถเข็น

ชายสี่บะหมี่เกี๊ยว ก้าวขึ้นมาอยู่แถวหน้าในวงการบะหมี่ของบ้านเราอย่างรวดเร็ว ด้วยจำนวนสาขาจาก 200 สาขาในปี 2541 และในปีเดียวกันได้รับเชิญออกรายการโทรทัศน์ “เกมแก้จน” ซึ่งผลของการออกรายการในครั้งนั้นทำให้ลูกค้าสนใจโทรเข้ามาสอบถามเรื่องแฟรนไชส์เป็นจำนวนมาก

2542 800 สาขา
มีสาขา เพิ่มขึ้นเป็น 800 สาขา
ชายสี่บะหมี่เกี๊ยว

ช่วงเวลาปีเดียว มีสาขาเพิ่มขึ้นถึง 800 สาขา

2544 1,500 สาขา
สาขาเพิ่มเป็น 1,500 สาขา
สาขา

แฟรนไชส์ยังคงมีการเติบโตอย่างต่อเนื่อง

2561 สังคมไร้เงินสด
Cashless Society

ร่วมมือกับธนาคารไทยพาณิชย์ รับชำระเงินด้วยแอปพลิเคชันแม่มณี

2561 มากกว่า 4,500 สาขา
เกินสี่พันสาขาในปัจจุบัน
slide3

และยังคงขยายตัวอย่างต่อเนื่อง

2562 บุกตลาด CLMV
ขยายตลาดไปยัง กัมพูชา ลาว เวียดนาม
ชายสี่บะหมี่เกี๊ยว ขยายตลาด CLMV

เนื่องจากมองเห็นช่องทางการตลาดของลูกค้าในกลุ่มภูมิภาค CLMV

อนาคตอันใกล้ เตรียมเข้าตลาดหลักทรัพย์
ชายสี่บะหมี่เกี๊ยว เตรียมยื่นจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์
ชายสี่ เตรียมเข้าตลาดหุ้น

เพราะมองเห็นการเจริญเติบโตเป็นบริษัทมียอดขายขนาด “หมื่นล้าน” ภายหลังจดทะเบียนได้สำเร็จ